Turbo Pascal 7.0
Wstęp Źródła Kurs Programy Linki

Lekcje:     1   2   3   4   5   6   7

Opis pakietu

          Podczas tej lekcji poznasz istotne składniki pakietu Turbo Pascal. Jak już zapewne zauważyłeś, pakiet Turbo Pascal zainstalował Ci się w katalogu C:\TP\ (tak jest to domyślnie ustawione, lecz można to zmienić podczas instalacji). Tak więc katalog TP zawiera kilka podkatalogów i plików:

 • BGI - zawiera kilka standartowych sterowników, tzw. BGI (Borland Graphics Interpreter). Obsługują one kilka trybów graficznych, lecz odradzam ich stosowanie, gdyż są wyjątkowo wolne. Sterowniki te można wykorzystać przy użyciu modułu Graph.
 • BIN - najważniejszy katalog, zawiera właściwe programy umożliwiające pisanie i kompilację programów:
  • TPC.EXE - zewnętrzny kompilator programów Pascalowych.
  • TPX.EXE - zintegrowane środowisko programowania, umożliwia prawie wszystko - od napisania programu, przez wyśledzenie błędów i zasięgnięcie pomocy dotyczącej dowolnej komendy aż do skompilania gotowego programu. Działa w trybie chronionym procesora.
  • TURBO.EXE - jak TPX.EXE, lecz działą w trybie rzeczywistym. My skupimy się właśnie na tym programie.
 • DOC - dokumentacje i część źródeł modułów Turbo Viston.
 • EXAMPLES - przykładowe programy.
 • SOURCE - źródła kilku modułów Turbo Vision
 • UNITS - moduły standartowe - możesz tu też skopiować Twoje własne moduły, których będziesz mógł potem używać przez deklarację uses
Zapewne po przeczytaniu tego tekstu nurtuje Cię jedno pytanie: Co to jest kompilacja? Pisanie programu w Pascalu polega na wpisaniu kolejnych komend, nazw procedur, itp - tworząc w ten sposób plik o rozszerzeniu .PAS, który jest po prostu zwykłym plikiem tekstowym. Taki kod jest jednak zupełnie bezużyteczny dla procesora. Aby program mógł być uruchomiony należy go skompilować. Zostanie wtedy utworzony plik o tej samej nazwie, a rozszerzeniu .EXE, który może już zostać uruchomiony. Kompilować możemy używając programu TPC.EXE (z parametrem będącym nazwą pliku do kompilacji), oraz TURBO.EXE i TPC.EXE, przez naciśnięcie klawisza F9 (zaś Ctrl-F9 spowoduje natychmiastowe uruchomienie programu). Program zostanie skompilowany jeżeli jego źródło nie zawiera żadnych błędów. Jeżeli zawiera ono błąd, to zostanie wyświetlona numer i opis błędu oraz linia, w której się ona najduje.

Lekcje:     1   2   3   4   5   6   7

Wstęp Źródła Kurs Programy Linki
Powrót