Turbo Pascal 7.0
Wstęp Źródła Kurs Programy Linki

      Kilka użytecznych modułów:

 • RDC.ZIP - źródło algorytmu kompresji RDC. Niezbyt wydajny, jednak wyjątkowo szybki.
 • LZS.ZIP - źródło algorytmu kompresji LZS. Kilkukrotnie wydajniejszy, lecz również i wolniejszy od RDC.
 • PALETTE.ZIP - kilka szybkich procedur związanych z paletą - ustawianie palety, fadein, fadeout, fade do określonej palety, rotacje.
 • FLI.ZIP - odgrywa animacje FLI (zarówno z dysku jak i z XMS-u), używa modułu XMS.
 • KEYBOARD.ZIP - moduł całkowicie uniezależniający od readkey - stwierdza czy klawisz jest wciśnięty. Praktycznie nieastąpiony przy pisaniu gier.
 • XMS.ZIP - doskonały moduł umożliwiający wykorzystanie pamięci XMS.
 • SBPLAY.ZIP - odtwarzanie sampli przez Sound Blastera.
 • NOPAUSE.ZIP - wyłancza działanie klawisza 'Pause'.
 • OS.ZIP - zawiera procedurkę identyfikującą system operacyjny.


 •       Kilka szybkich procedur (assembler):

 • FILLCHAR.ZIP - Ponaddwukrotnie szybsza niż w orginale.
 • MOVE.ZIP - Przenosi podwójne słowa - bardzo szybka.
 • MASKPIC.ZIP - Niezwykle szybka procedura wklejająca na ekran przezroczyste (lecz nie transkulentne) sprite'y.


 •       Oraz kilka przykładowych programów:

 • FIRE.ZIP - efekt płonącego ognia.


 •       Programiki generujące fraktale:

 • MANDELBR.ZIP - Żuk Mandelbrota.
 • TROJKAT.ZIP - Trójkąt Sierpańskiego.


 •       Zaznaczam, że nie wszystkie powyższe źródła są mojego autorstwa. Autorami części prac są: Tomek Sanecki, Mariusz Buk. Znaczna część z nich pochodzi ze źródeł grupy SWAG.

  Wstęp Źródła Kurs Programy Linki
  Powrót