Turbo Pascal 7.0
Wstęp Źródła Kurs Programy Linki

          Turbo Pascal do dziś należy do najbardziej popularnego języka programowania. Choć sam w sobie jest niezwykle archaiczny, zachwyca przejrzystością i prostotą kodu, zrozumiałą nawet dla laików. Dlatego właśnie, język ten stanowi podstawę do nauki programowania w niemal wszystkich szkołach i uczelniach, a w efekcie jego znajomość pozwala na łatwe opanowanie języków nowszych generacji (Delphi, a nawet C++). Na stronie zamieściłem którki kurs podstaw Pascala, kody źródłowe pozwalające na rozwiązanie niektórych problemów, a także linki do najciekawszych miejsc w polskim internecie związanych z tematem.

          Strona ta jest przedstawiona jako zaliczenie z Komputerowej Grafiki Inzynieryjnej w zakresie tworzenia stron WWW. Autorem strony jest Michał Łenczyński, ZiM I grupa, II rok.

Wstęp Źródła Kurs Programy Linki
Powrót